Dienstverlening van de vierde verdieping

 

Klik op + voor uitgebreide informatie per dienst.

Sparring (vaak op directieniveau)

Er spelen dingen die jullie proces, het resultaat en/of de werksfeer negatief beïnvloeden:

Jullie hebben een verandering in gang gezet, maar je plan op papier en in de praktijk pakken anders uit. Je zou graag willen dat een onafhankelijk ervaren iemand meekijkt en uit ervaring do’s en don’ts kan aangeven

Jullie zijn een samenwerking aangegaan met andere bedrijven en er zijn grote belangen mee gemoeid. Jullie liggen onder een vergrootglas. Er is spanning op de lijn.

Je werkt samen met je mede directie/MT leden en maakt je zorgen om wat er nu gebeurt en zou graag sparren met iemand met ervaring en een geheimhoudingsplicht.

Kijk hier voor een overzicht van de bouwstenen van een organisatie.

Advisering (vaak directie en/of MT niveau)

Jullie samenwerking tussen verschillende organisaties of bloedgroepen (bijv vanuit fusie, ketensamenwerking, overname, verschillende locaties) levert ‘gedoe’ op (tussen verschillende stijlen, processen, types, culturen, manieren van werken).

Je hebt mensen in je team waarvan je je afvraagt of ze op de beste plek zitten.

Je beseft dat je klachten en foutmeldingen en faalkosten omlaag moeten en hebt iemand nodig die het plan mede vorm geeft

Je beseft dat je wel een plan hebt, maar dat voldoende draagvlak cruciaal is. Je kan meedenken gebruiken van iemand die in veel organisaties heeft gewerkt met veel veranderingen zodat je niet in je eigen blinde vlek stapt.

Kijk hier voor een inspiratiefilmpje over omgaan met tegenslag.

Voorzitten

Je hebt een bijeenkomst waarbij verschillende belangen spelen en je wil je handen en hoofd vrij hebben om deel te kunnen nemen en niet verweten te krijgen dat je belang hebt bij wat je zegt of doet

Je hebt een bijeenkomst waarbij je iedereen het gevoel wilt geven dat ze gehoord worden en dat niemand wordt bevoordeeld

Je wilt niet alleen inhoudelijk resultaat, maar ook de angel benoemd krijgen op een goede manier door een onafhankelijk iemand

Training

Je wil je medewerkers op een hoger plan brengen en ze inhoudelijk trainen op een manier die voelt als teambuilding.
Mijn trainingen zijn altijd maatwerk, maar dit zijn de meest populaire trainingen:

 • Inspirerend Leiding geven
 • Samenwerking
 • Timemanagement
 • Leren presenteren
 • Voortgangsgesprekken
 • Relatiebeheer/ sales
 • Klantgericht werken
 • Verwachtingsmanagement
Coaching

Teamcoaching

Je missie/visie en strategie kunnen een aanpassing gebruiken dankzij de snel veranderende wereld en je wil dat het hele bedrijf er geïnspireerd van raakt en zich er aan committeert en je hebt geen zin en maandenlange heisessies met statische managementmodellen

Er is onduidelijkheid of het loopt wat stroef binnen een team, tussen directie en manager, tussen managers, tussen manager en team en/of binnen het team. Dit heeft gevolgen voor werksfeer, efficiëntie, faalkosten, doorlooptijden, resultaten en je wilt dit doorbreken.

Je hebt een inhoudelijk team wat minder goed ontwikkeld is op gebied van communicatie (bijv aanspreken op een goede manier), klantgericht communiceren en verwachtingsmanagement

Je hebt een familiebedrijf en inhoudelijk en persoonlijk lopen nog wel eens door elkaar (al dan niet bij overdracht). Je kan wel wat handvatten gebruiken.

Kijk hier voor een inspiratiefilmpje over teamwork.
 

Individuele coaching

Je werk kost je steeds meer energie en je voelt dat je vastloopt als je zo doorgaat. Misschien zit je al met een burn-out thuis en word je gek van de bedrijfsarts die je in een protocol probeert te drukken. Je wilt leren waardoor dit heeft kunnen gebeuren en dat patroon doorbreken zodat je weer gezond en met plezier kan werken.

Je merkt dat je steeds met bepaalde types in de strijd komt en dat wil je doorbreken.

Je bent doorgegroeid, maar voelt je nog niet goed op je plek en kan wat handvatten gebruiken om in je nieuwe rol te komen.

Kijk hier voor een artikel over de fasen van burn-out.

Mediation

Er is sprake van tegengestelde belangen of verwachtingen en de wens hier goed uit te komen. Dan is het fijn wanneer een onafhankelijk persoon helpt helder te krijgen waar strijdige, verenigbare en gezamenlijke belangen liggen en partijen helpt verder te kijken dan hun eigen waarheid.

De vierde verdieping begeleidt alleen vrijwillige trajecten.

 


Werkwijze

De klik is voor beide partijen cruciaal. Vandaar dat een kennismakingsgesprek gratis is. Na het eerste gesprek hebben we een plan en ontvang je een offerte.

Natuurlijk is mijn werkwijze anders bij een team wat aan ketensamenwerking doet, bij een verandertraject, bij een samenwerkingsissue of bij een training of coaching.
Maar wat ik ook doe, ik volg altijd Het pad van de vier verdiepingen (gebaseerd op de creatiespiraal van Marinus Knoope):

 1. Je komt bij me met een probleem of met een wens. Je wil iets leren, creëren of doorbreken. Iets moet anders dan hoe het nu is. Maar je hebt ook al heel wat bereikt.Je missie, visie en strategie zijn helder en we formuleren gezamenlijk je echte wens.
 2. We bedenken een plan van aanpak, gelinkt aan de organisatiedoelstellingen. We creëren draagvlak.
 3. Er volgt een of meerdere bijeenkomsten (kick off, Project start up, Project Follow up, ketensamenwerkings-bijeenkomst, verandersessie, coachingsgesprek oid).Deze bijeenkomsten wordt grondig voorbereid met oog op krachtenveld, belangen, valkuilen en gewenste einddoelen, rollen, karakters ed.Er wordt gewerkt aan inhoud en proces; boven en onder de ijsberg. Er gaan dingen goed en er zijn hobbels.

  Er worden tools aangereikt. Ander gedrag wordt geoefend, patronen worden doorbroken.

 4. Er wordt geëvalueerd; wat werkt en wat behoeft nog aanpassing? Je leert genieten van wat is bereikt en jezelf waarderen (kunnen maar weinigen). Er wordt vanuit ontspanning verder geoefend met het nieuwe gedrag.