De paradox van de harde werker (daar wil je niet veel van hebben)

In veel bedrijven waar ik kom, worden ‘harde werkers’ als voorbeeld gesteld voor de rest.
Het zijn de medewerkers die hard werken, bereid zijn over te werken, amper nee zeggen en doen wat van ze wordt verwacht. Ze helpen iedereen en houden zich aan hun afspraken, zijn voorbereid en halen hun doelen.

Toch durf ik te stellen dat harde werkers een groot gevaar vormen voor je organisatie.

Harde werkers zijn niet zozeer betrokken bij jouw bedrijf (velen willen stiekem weg omdat het hen eigenlijk niet zint hoe het gaat) en houden verkeerde dingen in stand door steeds werk van anderen op te knappen, dingen te doen die eigenlijk niet bij hun takenpakket horen. Ze dreigen steeds overbelast te raken, worden moe en murw, zeker bij meer en meer tegenslag. Ze komen vaak bij je om weer op de rails te worden gezet of met klachten.
Dat geeft jou het gevoel dat je belangrijk bent, je gaat ingrijpen en zo wordt het systeem in stand gehouden.

Een harde werker lijkt handig en op korte termijn is dat soms ook zo, maar als je verder wilt komen heb je juist succesvolle medewerkers nodig.

Want hard werken betekent niet automatisch succesvol zijn. Dat is de paradox.

Bijna iedereen denkt van wel, maar de feiten liegen er niet om; juist harde werkers denken niet meer kritisch na en zijn geneigd te doen wat ze altijd hebben gedaan, hun energie daalt en ze worden cynischer. Ze hebben meer hulp nodig van de leidinggevende, kaarten aan wat niet deugt, maar komen lang niet altijd oplossingen (daar ben jij voor), klagen meer, zijn vaker ziek en doen langer over taken en maken meer fouten. Daarbij zijn er grote gevolgen voor hun relaties (zowel bij partner als in relatie tot kinderen ontstaat verwijdering omdat de medewerker zo vaak moe is en bezig is met zijn werk) en lijdt hun gezondheid onder hun aanpak.

Ze zitten vast in hun patroon, want ze hebben altijd meegekregen dat je een goed mens bent als je niet stil zit en veel meters maakt. Ze worden vaak boos als je suggereert dat het ook anders kan en gaan dan uitleggen/verdedigen dat het niet anders kan.
Ze zijn niet zozeer betrokken bij de missie en visie van jouw organisatie, maar bij hun takenlijst en een paar collega’s.

Hoe kan het ook?

Je organisatie heeft succesvolle mensen nodig, die weten wat ze willen en belangrijk vinden, maar ook wat ze wel en niet kunnen.
Deze mensen zijn oprecht betrokken bij de missie en visie van jouw bedrijf en werken daarom voor jou en niet voor een ander. Ze zullen eerlijk te zeggen als een ander beter is voor deze klus. Ze durven een ander, ook al is hij hoger in hiërarchie, rustig te wijzen op dat deze taak of verantwoordelijkheid niet de hunne is. Ze gaan lastige issues niet uit de weg of ploegen voort, maar kaarten aan wat er aan de hand is én komen met ideeën om het op te lossen. Ze laten de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort, maar doen wel alles om te zorgen voor een win -win situatie.

Deze mensen zorgen dat ze niet alleen iets op tijd af hebben, ze overdeliveren en daarmee zijn ze heel populair. Ze volgen geen opdrachten, maar denken zelf na voor ze ja zeggen, en dan niet alleen over hun eigen taakje, maar of de vraag die hen wordt gesteld eigenlijk de beste vraag is, en of de oplossing de beste oplossing is.
Tegenslag is voor hun een interessante puzzel. Werk is één van de belangrijke dingen in hun leven en ze zijn gefocust op zowel positieve heldere relaties, gezondheid en financiën (zowel werk als privé).

Daardoor zijn ze innovatiever, productiever en energieker.
Ze ondersteunen hun collega’s niet door werk van ze over te nemen, maar door een gezond voorbeeld te geven en ze te inspireren.
Voor jou zijn ze een sparring partner.

Dus kijk eens eerlijk …

  • Naar jouw eigen geloofsopvatting; wat zijn jouw favoriete medewerkers?
  • Hoeveel heb je van elke categorie (gemiddeld 92 % harde werkers vs 8% succesvolle werkers)

Heb ik je aan het denken gezet? Mooi.

Mocht je hulp kunnen gebruiken bij deze cultuuromslag en bij het behouden van de succesvolle werkers (die weg gaan als er niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan); neem contact met me op, ik help je graag.